phonephone

       Üdvözöljük a  Váltott Családmodell Közhasznú Alapítvány weboldalán!

A Váltott Családmodell Közhasznú Alapítvány egy a veszprémi Bíróságon 2019 szeptemberében bejegyzett nonprofit Alapítvány. Célunk az alapítói okiratunknak megfelelöen a "váltott családmodell" mint kötelezö jogi standard eljárás bevezetése az európai és a magyar jogrendszerben, azaz a házasság felbontását követö gyermekelhelyezés kérdésében az apai és anyai státuszt betöltö személyek jogainak támogatása, az apai és anyai státuszt betöltö személyek nemiségtöl függetlenül járó egyenlöségének elérése és biztosítása a gyermekelhelyezéssel kapcsolatos döntési eljárás során.
A "váltott családmodell" mint a gyermekek egyenlö idöbeli és anyagi érdekek nélküli gyermekelhelyezési modell elötérbe helyezésének, illetve kötelezö alkalmazásának támogatása arra az esetre is, ha a gyermek szülei nem tudnának a rezidenciális, illetve esetleg más családmodell alapján a gyermekelhelyezéssel kapcsolatos kérdésben megegyezni.

Alapvetöen:
- elítélünk minden indokolatlan asszimetriális  gyermekelhelyezést, a gyereknek meggyözödésünk szerint szüksége van mind az anyjára mind az apjára, méghozzá ha szülök másképp nem tudtak megegyezni akkor igazságosan fele-fele idöben! Ezt egyébként az Európai Tanács 2079(2015) 1.számú határozata is elöirányozza a tagállamoknak. Sajnos ezt a határozatot a legtöbb EU tagállamban direkt ignorálják. Ez a jogállamiság hiányát és az emberi jogok ignorálását jelenti.
- a rezidenciális (tehát egyoldalú) gyermekelhelyezést, egy elavult, a gyermek és a gyermekétöl megfosztott szülö emberi és egyéb jogait lábbal taposó, a társadalomnak elviselhetetlen rejtett és nyilvánvaló költségeket és szenvedést okozó modellnek tartjuk
- a véleményünk szerint a gyermekelhelyezéseket a gyermekeknek kellene megnyerniük nem az ügyvédeknek
- elítélünk minden mondvacsinált felügyeleti jogelvonást, csak a közös szülöi felügyeletet fogadjuk el
-büncselekménynek tartjuk a szülöi elidegenítést
- elítéljük a gyermeküktöl jogi eröszakkal megfosztott szülöktöl követelt gyermektartást, ezt zsarolásnak tartjuk
- elítéljük a láthatást meghiúsító magatartás eltürését és annak konzekvenciák nélkül maradását
- elítéljük a jogi eljárásokban tapasztalható hivatali és jogi önkényt, a fizetett (nem semleges) tehát megrendelt ún. szakértöi véleményezést
- elítéljük a "váltott családmodell" alkalmazásának mindkét szülö beleegyezésétöl és együttmüködési hajlandóságától való függöségét, véleményünk szerint azokban az esetekben  ha a szülök nem tudnak vagy nem akarnak együttmüködni ill. megegyezni a gyermekelhelyezés kérdésében akkor is kötelezöen a váltott családmodellt kell preferálni mert a gyermek érdekei ezt ilyen helyzetben is megkívánják
- a gyermek jogainak védelmét és érdekeit fontosabbnak tartjuk mint a szülök megegyezési képtelenségét. A szülök nagyfokú együttmüködését ilyen helyzetekben is a törvény erejével ki kell kényszeríteni a gyermekek érdekében ill. az ezt meghiúsító szülöt szankciónálni kell (pl. a felügyeleti jog teljes átruházásával a másik szülöre) amíg az együttmüködési hajlandóság visszatér. Ne az legyen, mint a jelenlegi cinikus jogi helyzetben ill. törvényi alkalmazásban, hogy az együttmüködésre nem hajlandó szülöt (általában az anyai oldal) megjutalmazzák az egyedüli felügyeleti joggal, a gyermekkel, a gyermektartással. Ehelyett legyen egy jogi standard amely feltételeinek adottsága esetén a váltott családmodellt kötelezöen alkalmazza a törvény.
A következö kivételes esetekben tartjuk a váltott családmodelltöl való eltérést alkalmazhatónak:
- az egyik szülö önként lemond a váltott családmodellben való részvételéröl a másik szülö javára vagy a szülök önként egy másik alternatív modellben egyeznek meg
- az egyik (vagy mindkettö) szülö alkalmatlan a gyermeknevelésre (bünözés, függöség stb.)
- amennyiben az európai családjogi bizottság 20. elvének 2 pontjában felsorolt feltételek nem adottak (a szülöi együttmüködési készségét kizárólag, hisz ezt a törvény erejével ki lehetne kényszeríteni a gyermek érdekeinek védelmében, ún. svéd modell)

Hogyan működünk?

Ahol az igazságtalanság igazsággá válik, ott az ellenállás kötelezö. (Bertold Brecht)

A kuratóriumi ülések

A VCSM Közhasznú Alapítvány kuratóriuma legalább évi egyszer ülésezik amelyben határozatokat hoz.

Jogi ill. módszertani tevékenység

A VCSM Közhasznú Alapítvány jogi ill. módszertani tevékenysége sokoldalúan nyilvánul meg. Ilyenek pl. a peticíók benyújtásai, tanulmányok elkészítései, ajánlott jogi standardok elökészítései.

Érintettekkel való kapcsolat

A VCSM Közhasznú Alapítvány az érintetteket direkt és indirekt módon jogi segítségnyújtással, tanácsadással, mediációkkal, átmeneti szállásbiztosítással és egy segélyvonal- ill. szolgálat kiépítésével kívánja segíteni.

Partnerekkel való együttmüködés

A VCSM Közhasznú Alapítvány minden a témában jártas más partnerszervezettel vagy tapasztalt magánemberekkel ill. szakértökkel és jogászokkal keresi az eszmecserét, a tapasztalatok cseréjét és egy lehetséges együttmüködés formáit.

Ukrán Válsághelyzet

Humanitárius Vészhelyzet - Segítsen Ön is!

A VCSM Közhasznú Alapítvány segít a menekülö gyermekeknek, családoknak!

Az idei év (2022) február 24én kitört Ukrán - Orosz háború letaglozta a szabad demokratikus világot sokkolva ezzel minden jóérzésü békét szeretö embert. Alapitványunk a kialakult helyzetre való tekintettel úgy döntött, hogy 5000 Ft azonnali segélyt adományoz a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, hogy a helyszínen segíteni tudjon a menekülö gyermekeknek és családjaiknak.

Ha Ön is úgy érzi, hogy segíteni szeretne kérem keresse fel az adomanyozz.hu weboldalt és támogassa Ön is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkáját vagy hívja fel a 1350es telefonszámot(egy hívás 250 Ft segély).

Amelyik apa sokat foglalkozott a kisgyerekével, a válás után is többet törődik majd vele

 Kérjük tekintse meg a címhez tartozó cikket itt.

A fent említett cikk nagy elönye és érdekessége, hogy egy 2013 tudományos kutatást (szegedi Tudományegyetem) is tartalmaz amit itt megtekinthet.

A cikk legérdekesebb kijelentései és megállapításai a következök:

  • az apák hozzáállása dinamikusan változik, és többségük egyre aktívabban küzd azért, hogy ne szakadjon el gyermekeitől.
  • A váltott felügyelethez sok feltételnek kell teljesülnie: mindkét szülőnek képesnek kell lennie a gyermeknevelésre életkörülményeit és hozzáállását tekintve is, és viszonylag közel kell lakniuk egymáshoz, és, ami szintén fontos: kommunikálniuk kell egymással. Ez a megoldás a városi, tehetősebb, iskolázottabb emberek körében gyakori Magyarországon.
  • azok az apák, akik korábban jobban részt vettek a gyerek gondozásában, később is jobban részt fognak venni az életében, illetve fordítva. A szociológusok szerint tehát a család által kialakított szokások követése az oka annak, hogy az idősebb gyerekeknél kevésbé érvényesülnek a társadalom egészére jellemző normák.
  • A nemzetközi összehasonlítás rámutatott arra, hogy a külön élő szülő nyugaton jobban részt vesz a gyermek életében, mint keleti sorstársai. De ez is csak a kisgyermekes mintában érhető tetten főként, a serdülőknél már eltűnik a különbség.

csapatunk

Ha soha nem állsz ki azért, amiben hiszel, más sem fog.

Józsa Krisztián

alapító, kuratóriumi elnök

Mert minden gyermeknek joga van mindkét szülöjéhez!

Gombás István

képviselö, kuratóriumi tag

Ide illeszthető be a címhez tartozó részletes szöveg. 

Möslinger Farkas

kuratóriumi tag

Ide illeszthető be a címhez tartozó részletes szöveg.

Statisztika

Válási arány (2018),KSH
33,35%
Gyermekelhelyezés az anyánál
86,2%
gyermektartási behajtása/végrehajtási ügyek össz
4,44%
Eltökéltségünk
100%

Idöbeli áttekintés

 A saját börömön tapasztalt különélés és válás (2015-2017). Ismerkedés a válás intézmények embertelen és jogtipró intézményével. Testi,lelki, anyagi, jogi, erkölcsi megsemmisítési próbálkozások.

A VCSM Alapítvány megalakult 2019 szeptemberében. 2 ülés megtartása.

 

2020.április 1én megrendezésre kerül elsö idei (online) kuratóriumi ülésünk.

2020.szeptember 07én közzétettük az Alapvetö Jogok Biztosának Hivatalához benyújtott petíciónkra az Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos válaszát.

2020.szeptember 21én megtartottuk az idei második kuratóriumi ülésünket amelyben jóváhagytuk a 2019es év könyvelési beszámolóját ill. közhasznúsági mellékletét. Ezenkívül döntés született arról,hogy egy az alapitványi céloknak megfelelö bérelhetö ingatlan kerestetik.

 2020.október 22én a VCSM Alapítvány az Apaszív Egyesület elnökével Dr.Kiss Csabával egy közös  a gyermekelhelyezéssel ill. a váltott családmodelllel kapcsolatos társadalmi - gazdasági hatásokról szóló felmérés elkészítésében állapodott meg.

2020. november 03án önkéntes együttmüködésben egyeztünk meg Sebastian von Meding (FDP) német politikussal a német váltott családmodellel és annak hiányával való témakörében. Ezenfelül megállapodás született egy a német érintettek körében a magyar Váltott családmodell felméréshez hasonló felmérés elvégzésére.

2020. november 8án szeretnénk felhívni minden kedves érdeklödö figyelmét a vancouverben megrendezendö international conference shared parenting 2020 online rendezvényre amelyen ingyenes a részvétel és itt regisztrálhat.

 

2021.február 7én folytattuk Sebastian von Meding (FDP) német politikussal az együttmüködésünk és egy a témával kapcsolatos az európai Parlament magyar képviselöihez intézett levél elkészítésében állapodtunk meg. Letettük egy az Európai Emberi Jogok Bírósága elött benyújtani kívánt per alapjait.

2021.május 25én megtartottuk idei elsö kuratóriumi ülésünket.

2021.október 22én megkérvényeztük  Alapítványunk közhasznúsági státuszát.

2021. december 07én  megtartottuk idei második kuratóriumi ülésünk.

 2022.01.12én a veszprémi bíróság végzése alapján Alapítványunk megkapta a közhasznúsági státuszt.

2021-es eredményeink


2
kuratóriumi ülések száma
2
benyújtott petíciók
3
kuratóriumi tagok száma
6
külsö konzultációk 

Kapcsolat és GDPR

Tisztelt érdeklödö, kérem kapcsolatot csak akkor vegyen fel velünk ill. csak akkor adjon meg személyes adatokat ha elfogadja adatkezelési ill. adatvédelmi szabályzatunkat(GDPR) amelyet itt elolvashat. Megértését köszönjük.

Elérhetöségeink

Levelezési cím: VCSM Alapítvány

                            Erkel Ferenc út 109

                            8220 Balatonalmádi


email: vcsm@web.de

A VCSM Alapitvány 2019es évi könyvelési beszámolója és közhasznúságú melléklete megtekinthetö itt.

A VCSM Alapitvány 2020as évi könyvelési beszámolója és közhasznúságú melléklete megtekinthetö itt.

A VCSM Alapitvány 2021es évi könyvelési beszámolója és közhasznúságú melléklete megtekinthetö itt.


Hozzon létre  ingyenes weboldalt